سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 
 
حاملگی، زایمان، جنین، دوران بارداری و پَـــ نَ پَـــ
 
 
مردم فرزندان دنیایند ، و فرزندان را سرزنش نکنند که دوستدار ما در خود چرایند . [نهج البلاغه] 
»» آشنایی با رشد در میانه بزرگسالی: زایایی و بی بری در نیمروز زندگا

آشنایی با رشد در میانه بزرگسالی: زایایی و بی بری در نیمروز زندگانی

«کارل گوستاو یونگ» دوره میانه بزرگسالی (40 تا 65 سالگی) را «نیمروز(ظهر) زندگانی» می نامید. تکلیف پایان دادن به آغاز بزرگسالی، با مرور سال های سپری شده و ارزیابی شیوه زندگی در سال های پیش و تصمیم گیری درباره آینده انجام می شود. در رابطه با پیشه، بسیاری از آدمیان در این دوره خود را فرسنگ ها از آنچه آرزو داشتند، دورتر احساس می کنند. آن ها ممکن است از خود بپرسند «آیا سبک زندگی و تعهداتی که در آغاز بزرگسالی برگیزیده اند، ارزش ادامه دادن را دارد یا نه؟» آن ها ممکن است احساس کنند دلشان می خواهد باقی مانده عمرشان را به گونه ای دیگرگون و خوشایندتر بگذرانند، اما نمی دانند چگونه، در میانه بزرگسالی، تغییرات جنسیتی مهمی رخ می دهد. شمار فراوانی از زنان دیگر لازم نمی بینند به پرورش کودکان خود بپردازند و بر آن می شوند تا نیرویشان را در گستره هایی که نیازمند جسارت و پیشی جویی است، به کار گیرند. ویژگی هایی که به گونه سنتی مردانه برشمرده می شوند. در همین حال، به گونه ای واژگون مردها در میانه میانسالی ممکن است حالاتی پیدا کنند که به آن ها توانایی شناختن نیازهای وابستگی و بیان هیجان ها (که به گونه ای دیرینه ویژگی هایی زنانه پنداشته شده است) می بخشد. این تعادل و توازن نوین میان مردانگی و زنانگی ممکن است این توان ویژه را برای میانسال به ارمغان آورد تا در روابطش با جنس دگرسو (مقابل) و توازن نوین میان مردانگی و زنانگی ممکن است این توان ویژه را برای میانسال به ارمغان آورد تا در روابطش با جنس دگرسو (مقابل) مؤثرتر از گذشته باشد. «رابرت باتالر» چندین موضوع بنیادین مربوط به میانه بزرگسالی را بیان کرده است:
یک: پیرشدن به دلیل اندیشیدن درباره دگرگونی های ساختاری و نیز کرداری پیکر میانسال
دو: انبارگردانی دستاوردهای گذشته و برگزیدن آماج آینده
سه: ارزیابی دوباره تکلیف ها و تعهدها در برابر خانواده، پیشه و پیمان زناشویی
چهار: کنار آمدن و سازگار شدن با بیماری و مرگ پدر و مادر
پنج: انجام این همه تکلیف بدون از دست دادن احساس کامیابی و شادمانی.
«اریک اریکسون» سال های میانه بزرگسالی را مرحله ای بر می شمرد که در آن «زایایی و بردهی» (مولد بودن) در برابر «بی بری» (بی محصولی) می ایستد. «اریکسون» «زایایی و بردهی» را فرآیندی معرفی کرد که آدمی با آن نسل آینده را هدایت می کند یا جامعه را بهبود می بخشد. هر چند این مرحله، فرایند بزرگ کردن فرزندان را در برمی گیرد، اما خواستن و داشتن فرزند لزوماً به معنای زایایی و بردهی نیست. آدم بی فرزند می تواند با یاری رساندن به دیگران، با آفرینندگی (خلاقیت) و با سهیم شدن در جامعه، زایا و برده (مولد) باشد. پدر و مادر برای تربیت کامیاب و پیروز مندانه کودکان باید درباره هویت خودشان احساس امنیت داشته باشند. آن ها نمی توانند دلمشغول خود باشند و به گونه ای رفتار کنند که انگار کودکی در خانواده هستند یا آرزو دارند چنین باشند. «نافرجامی و بی بری» (بی محصولی) به معنای ایستایی (توقف) رشد است و «اریکسون» آن را نفرت برانگیز می دانست. «اریکسون» آدم بزرگسالی که انگیزه ای برای راهنمایی نسل نوین پیش روی جامعه ندارد یا فرزندانی به بار می نشاند، بدون آنکه به مراقبت از آن ها بیندیشد، «آدمی در پیله خودخواهی و تنهایی» (انزوا) می نامید. چنین آدمیایی رویاروی آفت و گزند و خطرند چون توان سازش با تکلیف های مربوط به رشد میانسالی را ندارند. این آدم ها برای رویارویی با مرحله بعدی چرخه زندگی یعنی سنین پیری (که فشار آن بر توانایی های روانشناختی و پیکری فرد بیشتر از مرحله های پیشین است) آمادگی ندارند.
«جرج وایلانت» در پژوهشی به این برآمد (نتیجه) رسید که در سال های میانسالی رابطه ای نیرومند بین سلامت پیکری و سلامت روانی وجود دارد. افزون بر این کسانی که در دوران دانشجویی در دانشگاه بدترین سازگاری روانشناختی را دارا بوده اند، در میانسالی اندازه بالاتری از بروز بیماری پیکری را نشان می دهند. در این پژوهش هیچ عامل و ویژگی یگانه ای از دوران کودکی، مسوول سلامت روانی بزرگسالی شناخته نشد، اما احساس کلی ثبات در خانواده پدری پیش بینی کننده سازگاری بهتری در بزرگسالی بود. روابط نزدیک با خواهر و برادرها در دوران دانشجویی، با رفاه پیکری و روانی در میانسالی همبستگی نشان می داد. «وایلانت» در پژوهشی دیگر، به این نتیجه رسید که عادت های کار در دوران کودکی با عادت های کار در بزرگسالی رابطه دارد و سلامت روانی بزرگسالی و روابط بین فردی خوب و خوشایند، با توانایی کار در دوران کودکی ارتباط دارد. دوره میانه بزرگسالی هنگام یائسگی زن و مرد است که با کاهش کردار زیست شناختی و فیزیولوژیک شناخته می شود. برای زنان دوره منوپوز دوره یائسگی شمرده می شود و ممکن است در سال های دهه پنجم و ششم آغاز شود. بیشتر از 50 درصد زن ها یائسگی را تجربه ای ناخوشایند می دانند، اما شمار فراوانی نیز آن را دگرگونی سترگی در زندگی بر نمی شمارند و حتی برخی دچار عوارض جانبی آن نمی شوند. شماری از زنان از آنجا که دیگر نگرانی و هراسی از باردارشدن ندارند، اکنون احساس آسودگی و کامجویی افزون تری پیدا می کنند. یائسگی تجربه روانی- فیزیولوژیک بنیادین ناگهانی نیست و بیشتر تجربه ای آهسته و پیوسته (تدریجی) در پی آفت این گونه درون ریزش هورمون های زنانه و به ویژه استروژن است که در فرصتی دیگر مفصل به آن خواهم پرداخت. برای مردان یائسگی مرز هویدا و نمایانی ندارد.
هورمون های مردانه در سال های دهه پنجم و ششم عمر به نسبت ثابت باقی می ماند. هرچند مردها هم با افت کارکرد زیست شناختی پیکری و روانی رویارو هستند، اماهمین ناهمخوانی ایستار هورمونی زن و مرد میانسال، زندگی جنسی، زناشویی و خانوادگی آن ها را در برابر چالش های جدی همچون بحران میانسالی، پیمان شکنی زوج و بازپیمانی (تجدید فراش) آن ها (به ویژه مرد) آسیب پذیر می کند.
منبع: نشریه راه کمال، شماره 34.نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » خشایار ( دوشنبه 90/12/1 :: ساعت 4:19 عصر )

»» آشنایی با رشد در میانه بزرگسالی: زایایی و بی بری در نیمروز زندگا

آشنایی با رشد در میانه بزرگسالی: زایایی و بی بری در نیمروز زندگانی

«کارل گوستاو یونگ» دوره میانه بزرگسالی (40 تا 65 سالگی) را «نیمروز(ظهر) زندگانی» می نامید. تکلیف پایان دادن به آغاز بزرگسالی، با مرور سال های سپری شده و ارزیابی شیوه زندگی در سال های پیش و تصمیم گیری درباره آینده انجام می شود. در رابطه با پیشه، بسیاری از آدمیان در این دوره خود را فرسنگ ها از آنچه آرزو داشتند، دورتر احساس می کنند. آن ها ممکن است از خود بپرسند «آیا سبک زندگی و تعهداتی که در آغاز بزرگسالی برگیزیده اند، ارزش ادامه دادن را دارد یا نه؟» آن ها ممکن است احساس کنند دلشان می خواهد باقی مانده عمرشان را به گونه ای دیگرگون و خوشایندتر بگذرانند، اما نمی دانند چگونه، در میانه بزرگسالی، تغییرات جنسیتی مهمی رخ می دهد. شمار فراوانی از زنان دیگر لازم نمی بینند به پرورش کودکان خود بپردازند و بر آن می شوند تا نیرویشان را در گستره هایی که نیازمند جسارت و پیشی جویی است، به کار گیرند. ویژگی هایی که به گونه سنتی مردانه برشمرده می شوند. در همین حال، به گونه ای واژگون مردها در میانه میانسالی ممکن است حالاتی پیدا کنند که به آن ها توانایی شناختن نیازهای وابستگی و بیان هیجان ها (که به گونه ای دیرینه ویژگی هایی زنانه پنداشته شده است) می بخشد. این تعادل و توازن نوین میان مردانگی و زنانگی ممکن است این توان ویژه را برای میانسال به ارمغان آورد تا در روابطش با جنس دگرسو (مقابل) و توازن نوین میان مردانگی و زنانگی ممکن است این توان ویژه را برای میانسال به ارمغان آورد تا در روابطش با جنس دگرسو (مقابل) مؤثرتر از گذشته باشد. «رابرت باتالر» چندین موضوع بنیادین مربوط به میانه بزرگسالی را بیان کرده است:
یک: پیرشدن به دلیل اندیشیدن درباره دگرگونی های ساختاری و نیز کرداری پیکر میانسال
دو: انبارگردانی دستاوردهای گذشته و برگزیدن آماج آینده
سه: ارزیابی دوباره تکلیف ها و تعهدها در برابر خانواده، پیشه و پیمان زناشویی
چهار: کنار آمدن و سازگار شدن با بیماری و مرگ پدر و مادر
پنج: انجام این همه تکلیف بدون از دست دادن احساس کامیابی و شادمانی.
«اریک اریکسون» سال های میانه بزرگسالی را مرحله ای بر می شمرد که در آن «زایایی و بردهی» (مولد بودن) در برابر «بی بری» (بی محصولی) می ایستد. «اریکسون» «زایایی و بردهی» را فرآیندی معرفی کرد که آدمی با آن نسل آینده را هدایت می کند یا جامعه را بهبود می بخشد. هر چند این مرحله، فرایند بزرگ کردن فرزندان را در برمی گیرد، اما خواستن و داشتن فرزند لزوماً به معنای زایایی و بردهی نیست. آدم بی فرزند می تواند با یاری رساندن به دیگران، با آفرینندگی (خلاقیت) و با سهیم شدن در جامعه، زایا و برده (مولد) باشد. پدر و مادر برای تربیت کامیاب و پیروز مندانه کودکان باید درباره هویت خودشان احساس امنیت داشته باشند. آن ها نمی توانند دلمشغول خود باشند و به گونه ای رفتار کنند که انگار کودکی در خانواده هستند یا آرزو دارند چنین باشند. «نافرجامی و بی بری» (بی محصولی) به معنای ایستایی (توقف) رشد است و «اریکسون» آن را نفرت برانگیز می دانست. «اریکسون» آدم بزرگسالی که انگیزه ای برای راهنمایی نسل نوین پیش روی جامعه ندارد یا فرزندانی به بار می نشاند، بدون آنکه به مراقبت از آن ها بیندیشد، «آدمی در پیله خودخواهی و تنهایی» (انزوا) می نامید. چنین آدمیایی رویاروی آفت و گزند و خطرند چون توان سازش با تکلیف های مربوط به رشد میانسالی را ندارند. این آدم ها برای رویارویی با مرحله بعدی چرخه زندگی یعنی سنین پیری (که فشار آن بر توانایی های روانشناختی و پیکری فرد بیشتر از مرحله های پیشین است) آمادگی ندارند.
«جرج وایلانت» در پژوهشی به این برآمد (نتیجه) رسید که در سال های میانسالی رابطه ای نیرومند بین سلامت پیکری و سلامت روانی وجود دارد. افزون بر این کسانی که در دوران دانشجویی در دانشگاه بدترین سازگاری روانشناختی را دارا بوده اند، در میانسالی اندازه بالاتری از بروز بیماری پیکری را نشان می دهند. در این پژوهش هیچ عامل و ویژگی یگانه ای از دوران کودکی، مسوول سلامت روانی بزرگسالی شناخته نشد، اما احساس کلی ثبات در خانواده پدری پیش بینی کننده سازگاری بهتری در بزرگسالی بود. روابط نزدیک با خواهر و برادرها در دوران دانشجویی، با رفاه پیکری و روانی در میانسالی همبستگی نشان می داد. «وایلانت» در پژوهشی دیگر، به این نتیجه رسید که عادت های کار در دوران کودکی با عادت های کار در بزرگسالی رابطه دارد و سلامت روانی بزرگسالی و روابط بین فردی خوب و خوشایند، با توانایی کار در دوران کودکی ارتباط دارد. دوره میانه بزرگسالی هنگام یائسگی زن و مرد است که با کاهش کردار زیست شناختی و فیزیولوژیک شناخته می شود. برای زنان دوره منوپوز دوره یائسگی شمرده می شود و ممکن است در سال های دهه پنجم و ششم آغاز شود. بیشتر از 50 درصد زن ها یائسگی را تجربه ای ناخوشایند می دانند، اما شمار فراوانی نیز آن را دگرگونی سترگی در زندگی بر نمی شمارند و حتی برخی دچار عوارض جانبی آن نمی شوند. شماری از زنان از آنجا که دیگر نگرانی و هراسی از باردارشدن ندارند، اکنون احساس آسودگی و کامجویی افزون تری پیدا می کنند. یائسگی تجربه روانی- فیزیولوژیک بنیادین ناگهانی نیست و بیشتر تجربه ای آهسته و پیوسته (تدریجی) در پی آفت این گونه درون ریزش هورمون های زنانه و به ویژه استروژن است که در فرصتی دیگر مفصل به آن خواهم پرداخت. برای مردان یائسگی مرز هویدا و نمایانی ندارد.
هورمون های مردانه در سال های دهه پنجم و ششم عمر به نسبت ثابت باقی می ماند. هرچند مردها هم با افت کارکرد زیست شناختی پیکری و روانی رویارو هستند، اماهمین ناهمخوانی ایستار هورمونی زن و مرد میانسال، زندگی جنسی، زناشویی و خانوادگی آن ها را در برابر چالش های جدی همچون بحران میانسالی، پیمان شکنی زوج و بازپیمانی (تجدید فراش) آن ها (به ویژه مرد) آسیب پذیر می کند.
منبع: نشریه راه کمال، شماره 34.نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » خشایار ( دوشنبه 90/12/1 :: ساعت 4:19 عصر )

»» آشنایی با رشد در میانه بزرگسالی: زایایی و بی بری در نیمروز زندگا

آشنایی با رشد در میانه بزرگسالی: زایایی و بی بری در نیمروز زندگانی

«کارل گوستاو یونگ» دوره میانه بزرگسالی (40 تا 65 سالگی) را «نیمروز(ظهر) زندگانی» می نامید. تکلیف پایان دادن به آغاز بزرگسالی، با مرور سال های سپری شده و ارزیابی شیوه زندگی در سال های پیش و تصمیم گیری درباره آینده انجام می شود. در رابطه با پیشه، بسیاری از آدمیان در این دوره خود را فرسنگ ها از آنچه آرزو داشتند، دورتر احساس می کنند. آن ها ممکن است از خود بپرسند «آیا سبک زندگی و تعهداتی که در آغاز بزرگسالی برگیزیده اند، ارزش ادامه دادن را دارد یا نه؟» آن ها ممکن است احساس کنند دلشان می خواهد باقی مانده عمرشان را به گونه ای دیگرگون و خوشایندتر بگذرانند، اما نمی دانند چگونه، در میانه بزرگسالی، تغییرات جنسیتی مهمی رخ می دهد. شمار فراوانی از زنان دیگر لازم نمی بینند به پرورش کودکان خود بپردازند و بر آن می شوند تا نیرویشان را در گستره هایی که نیازمند جسارت و پیشی جویی است، به کار گیرند. ویژگی هایی که به گونه سنتی مردانه برشمرده می شوند. در همین حال، به گونه ای واژگون مردها در میانه میانسالی ممکن است حالاتی پیدا کنند که به آن ها توانایی شناختن نیازهای وابستگی و بیان هیجان ها (که به گونه ای دیرینه ویژگی هایی زنانه پنداشته شده است) می بخشد. این تعادل و توازن نوین میان مردانگی و زنانگی ممکن است این توان ویژه را برای میانسال به ارمغان آورد تا در روابطش با جنس دگرسو (مقابل) و توازن نوین میان مردانگی و زنانگی ممکن است این توان ویژه را برای میانسال به ارمغان آورد تا در روابطش با جنس دگرسو (مقابل) مؤثرتر از گذشته باشد. «رابرت باتالر» چندین موضوع بنیادین مربوط به میانه بزرگسالی را بیان کرده است:
یک: پیرشدن به دلیل اندیشیدن درباره دگرگونی های ساختاری و نیز کرداری پیکر میانسال
دو: انبارگردانی دستاوردهای گذشته و برگزیدن آماج آینده
سه: ارزیابی دوباره تکلیف ها و تعهدها در برابر خانواده، پیشه و پیمان زناشویی
چهار: کنار آمدن و سازگار شدن با بیماری و مرگ پدر و مادر
پنج: انجام این همه تکلیف بدون از دست دادن احساس کامیابی و شادمانی.
«اریک اریکسون» سال های میانه بزرگسالی را مرحله ای بر می شمرد که در آن «زایایی و بردهی» (مولد بودن) در برابر «بی بری» (بی محصولی) می ایستد. «اریکسون» «زایایی و بردهی» را فرآیندی معرفی کرد که آدمی با آن نسل آینده را هدایت می کند یا جامعه را بهبود می بخشد. هر چند این مرحله، فرایند بزرگ کردن فرزندان را در برمی گیرد، اما خواستن و داشتن فرزند لزوماً به معنای زایایی و بردهی نیست. آدم بی فرزند می تواند با یاری رساندن به دیگران، با آفرینندگی (خلاقیت) و با سهیم شدن در جامعه، زایا و برده (مولد) باشد. پدر و مادر برای تربیت کامیاب و پیروز مندانه کودکان باید درباره هویت خودشان احساس امنیت داشته باشند. آن ها نمی توانند دلمشغول خود باشند و به گونه ای رفتار کنند که انگار کودکی در خانواده هستند یا آرزو دارند چنین باشند. «نافرجامی و بی بری» (بی محصولی) به معنای ایستایی (توقف) رشد است و «اریکسون» آن را نفرت برانگیز می دانست. «اریکسون» آدم بزرگسالی که انگیزه ای برای راهنمایی نسل نوین پیش روی جامعه ندارد یا فرزندانی به بار می نشاند، بدون آنکه به مراقبت از آن ها بیندیشد، «آدمی در پیله خودخواهی و تنهایی» (انزوا) می نامید. چنین آدمیایی رویاروی آفت و گزند و خطرند چون توان سازش با تکلیف های مربوط به رشد میانسالی را ندارند. این آدم ها برای رویارویی با مرحله بعدی چرخه زندگی یعنی سنین پیری (که فشار آن بر توانایی های روانشناختی و پیکری فرد بیشتر از مرحله های پیشین است) آمادگی ندارند.
«جرج وایلانت» در پژوهشی به این برآمد (نتیجه) رسید که در سال های میانسالی رابطه ای نیرومند بین سلامت پیکری و سلامت روانی وجود دارد. افزون بر این کسانی که در دوران دانشجویی در دانشگاه بدترین سازگاری روانشناختی را دارا بوده اند، در میانسالی اندازه بالاتری از بروز بیماری پیکری را نشان می دهند. در این پژوهش هیچ عامل و ویژگی یگانه ای از دوران کودکی، مسوول سلامت روانی بزرگسالی شناخته نشد، اما احساس کلی ثبات در خانواده پدری پیش بینی کننده سازگاری بهتری در بزرگسالی بود. روابط نزدیک با خواهر و برادرها در دوران دانشجویی، با رفاه پیکری و روانی در میانسالی همبستگی نشان می داد. «وایلانت» در پژوهشی دیگر، به این نتیجه رسید که عادت های کار در دوران کودکی با عادت های کار در بزرگسالی رابطه دارد و سلامت روانی بزرگسالی و روابط بین فردی خوب و خوشایند، با توانایی کار در دوران کودکی ارتباط دارد. دوره میانه بزرگسالی هنگام یائسگی زن و مرد است که با کاهش کردار زیست شناختی و فیزیولوژیک شناخته می شود. برای زنان دوره منوپوز دوره یائسگی شمرده می شود و ممکن است در سال های دهه پنجم و ششم آغاز شود. بیشتر از 50 درصد زن ها یائسگی را تجربه ای ناخوشایند می دانند، اما شمار فراوانی نیز آن را دگرگونی سترگی در زندگی بر نمی شمارند و حتی برخی دچار عوارض جانبی آن نمی شوند. شماری از زنان از آنجا که دیگر نگرانی و هراسی از باردارشدن ندارند، اکنون احساس آسودگی و کامجویی افزون تری پیدا می کنند. یائسگی تجربه روانی- فیزیولوژیک بنیادین ناگهانی نیست و بیشتر تجربه ای آهسته و پیوسته (تدریجی) در پی آفت این گونه درون ریزش هورمون های زنانه و به ویژه استروژن است که در فرصتی دیگر مفصل به آن خواهم پرداخت. برای مردان یائسگی مرز هویدا و نمایانی ندارد.
هورمون های مردانه در سال های دهه پنجم و ششم عمر به نسبت ثابت باقی می ماند. هرچند مردها هم با افت کارکرد زیست شناختی پیکری و روانی رویارو هستند، اماهمین ناهمخوانی ایستار هورمونی زن و مرد میانسال، زندگی جنسی، زناشویی و خانوادگی آن ها را در برابر چالش های جدی همچون بحران میانسالی، پیمان شکنی زوج و بازپیمانی (تجدید فراش) آن ها (به ویژه مرد) آسیب پذیر می کند.
منبع: نشریه راه کمال، شماره 34.نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » خشایار ( دوشنبه 90/12/1 :: ساعت 4:19 عصر )

»» لیست کل یادداشت های این وبلاگ

خانمهای باردار چه نکاتی را باید رعایت کنند ؟
ارزیابی رشد و تکامل کودک
«تحلیل روان شناختی باورهای غیر منطقی در زندگی مشترک»
تنبیه از دیدگاه روان شناسی و اسلام (1)
تنبیه از دیدگاه روان شناسی و اسلام (2)
تنبیه از دیدگاه روان شناسی و اسلام (3)
دست ها چه می گویند ؟
شخصیت آدم ها و نحوه دست دادن آنها!
خساست؛ بیماری پنهان
مثبت اندیشی یا خوش خیالی
رابطه شخصیت و اس ام اس
بررسی شیوه های نفوذ کلام در سخنوری1
بررسی شیوه های نفوذ کلام در سخنوری
راستی و رستگاری
نفرین: انتخابی نافرجام
[همه عناوین(74)]


آشنایی با رشد در میانه بزرگسالی: زایایی و بی بری در نیمروز زندگا[3] . ابعاد جهت گیری مذهبی و مرزهای ارتباطی خانواده: یک همبستگی بنیادی[2] . بررسی رابطه رضامندی زناشویی (بر اساس معیارهای دینی) با ثبات هیجا[2] . بررسی رابطه ی دین داری و میزان شادمانی در بین دانشجویان به تفکیک[2] . بررسی شیوه های نفوذ کلام در سخنوری چکیده: در هر بحثی اولین چی . بررسی علل حاملگی های ناخواسته یکی از اهداف اصلی برنامه ی تنظیم . پسر یا دختر، کدام بهتر است؟ بارها و بارها شنیده اید که برخی از . تاثیر قرص‌های پیشگیری از بارداری بر حافظه زنان زنانی که از قرص‌ . تغذیه با شیر مادر،ارتقا سلامت مادر و کودک مادر با تغذیه کودک با . تقلید از دیدگاه روانشناسی ژنتیک دید کلی درباره تقلید از همان . تنبیه از دیدگاه روان شناسی و اسلام (1) چکیده از دیرباز منا . تنبیه از دیدگاه روان شناسی و اسلام (2) عوارض نامطلوب تنبیه . تنبیه از دیدگاه روان شناسی و اسلام (3) اثر اخلاقی تنبیه بن . تولد یک پروانه، تولد یک مادر تغییر زندگی زنان شم . چطور با انتقادهای منفی کنار بیاییم؟ حقیقت این است که برای هر . چطور بهترین شوهر دنیا باشیم؟ جدی گرفتن ده توصیه ساده، شما را . چگونه فرزندانی سالم، هوشمند و متناسب داشته باشیم چاقی که زمانی . چه غذاهایی برای زنان باردار مضر است؟ غذاهای زیادی وجود دارد که . حاملگی خارج از رحم آیا تا به حال اصطلاح «حاملگی خارج از رحم »به . خانم های باردار بخوانند... آیا در دوران بارداری انجام اقدامات د . خانواده و نوجوان خانواده به عنوان یک کانون مهم از اهمیت ویژه . خساست؛ بیماری پنهان شاید واژه های خساس و خسائس به نظرتان ناآشنا . خوب بخوابید تا چاق نشوید! بهداشت و سلامتی خواب یکی از نیازهای . دست ها چه می گویند ؟ دست ها اعضای ارزشمندی هستند که انجام بسی . دیابت قبل و حین بارداری دیابت یکی از شایع ترین بیماری های غدد ا . رابطه ابعاد جهت گیری مذهبی با پایداری هیجانی (1) چکیده یکی . رابطه ابعاد جهت گیری مذهبی با پایداری هیجانی (2) تجزیه و تحلی . رابطه شخصیت و اس ام اس شاید برای تان جالب باشد بدانید چه نوع . راستی و رستگاری در مباحثی که امروزه در علوم رفتاری و روان‌شنا . رنگها (1) خلاصه ی مقاله در این مقاله، ضمن تبیین و تأکید بر . رنگها (2) تأثیرات روانشناسی رنگها در قرآن کریم و احادیث ر . روان شناسی همسر باردار بارداری می‌تواند اتفاق تازه‌ای در زندگ . روح مادر و روح جنین آیا ارتباطی بین روح مادر باردار با روح جنین . زایمان بدون درد یکی از شدیدترین دردهایی که انسانها همواره با آن . زنان باردار هنگام مسواک زدن از آب نمک استفاده کنند رییس انجمن د . زنان بلند قد فرزندان سالم ‌تری به دنیا می‌آورند؟ مظهری خاطرنشان . سرطان و حفظ باروری در این کنگره حفظ باروری در سرطان و سایر بیما . سقوط غیر ایمن سقط جنین ارادی یکی از پیامدهای روابط جنسی بدون بر . سلامت روان یعنی چه؟ اصطلاح «سلامت روان» متاسفانه اندکی با ابهام . سوء ظن در خانواده و راههاى درمان آن سوء ظن یک مرض مهلکى براى . شادی و نشاط در قرآن و روایات مفهوم شناسی «تفریح» به معانی . شخصیت آدم ها و نحوه دست دادن آنها! حتماً از تأثیر اولین برخورد . شناسایی تمرینات در: تمرکز حواس اساس تمرینات در: تمرکز حواس تمرک . شیرمادر ممنوع؟ زمان از شیرگرفتن در کشورهای مختلف متفاوت است و آ . عوارض قرص های پیشگیری از بارداری احتمالا از عوارض جانبی قرص‌های . عوامل چند قلوزایی و خطرات آن یکی از مهم ترین خطرها در چندقلوزایی . فصل سوم: -بلافاصله توجه حاضران را معطوف به موضوع کنیدمطمئناً سخن . مثبت اندیشی یا خوش خیالی نویسنده: سکینه ترکاشوند . مراحل زایمــان زایمان به سه مرحله کلی تقسیم می شود : ? مرحله او . مصرف داروهای ضد افسردگی در دوران بارداری آمریکایی ها بیش از هر . من و همسرم یک زندگی عاشقانه داریم زیرا... 1 - برای همدیگر وقت ص . نفرین: انتخابی نافرجام نفرین در لغت به معنای دعای بد برای مرگ . نکاتی مهم راجع به سلامت مادران در دوران شیردهی به دلایل منطقی، . ارتباط میان سبک های عشق و ویژگی های شخصیتی (1) چکیده مقاله . ارتباط میان سبک های عشق و ویژگی های شخصیتی (2) نظریه های عشق . ارتباط میان سبک های عشق و ویژگی های شخصیتی (3) یافته های تحقی . ارزیابی رشد و تکامل کودک ارزیابی رشد کودک چیست؟ کودکان با . اعتیاد و بارداری درمان اعتیاد زنان حامله با سایر افراد تفاوت ها . ایدز، حاملگی و زایمان جامعه پزشکی بزرگترین پیروزی خود را در نیم . آیا در دوران بارداری باید به اندازه دو نفر بخورم؟ خانم‌های بارد . «تحلیل روان شناختی باورهای غیر منطقی در زندگی مشترک» در ادبیا . 10 نکته برای حفظ سلامت جنین اگر می خواهید مادر شوید و نوزادی سا .